© 2011 DIFAM

DIFAM
San Miguel - Guatemala

 

Welkom.Over ons.Verhalen.Projecten.Reisinfo.Krantjes.Gastenboek.Contact.Giften.

Elija su idioma =>

steunt onze projecten voedselzekerheid 
en voedselonafhankelijkheid

De permanente equipe van DIFAM bestaat uit 7 lokale personeelsleden. Ze staan ten dienste van de lokale bevolking in de eerste plaats om mensen te vormen. Jongeren krijgen de kans om te studeren aan het middelbaar en de universiteit. Boeren krijgen landbouwvorming tot doel hun opbrengsten te verbeteren, het milieu te respecteren en de bossen te onderhouden. Maandelijks bezoekt het personeel elke groep voor de Bancos Comunales. Dit zijn mensen die zich organiseren om een gemeen-schapsbank te vormen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor elk lid van de groep. De gemeenschapsbanken zijn de basis van onze werking en maken mensen tot kleine zelfstandige ondernemers. Zo krijgen ze zelf de verantwoordelijkheid om waardig uit hun armoede te raken. Onze vele groepen mannen en vrouwen krijgen organisatorische vorming, basis boekhouding, cursussen hygiëne, respect voor mekaar, voor het milieu en genero.

DIFAM wil zelfbedruipend zijn, voor de werkingkosten zijn ze op heel goede weg. Kleine projecten financieren we met de steun van enkele honderden vrienden. Het vormingscentrum moeten we eveneens zelf onderhouden. Dit proberen we te doen door onze kamers te verhuren aan bezoekers. Wil je eens een alternatieve vakantie, lees dan de website, je bent altijd welkom.

 

Voel jij je ook geroepen om je steentje bij te dragen?

 

Hartelijke groeten en veel leesgenot.                 Patrick van Speybroeck

facebook.com/difam.org

Infokrantje nr 46

BEZOEK AAN DE MOEDER VAN PABLO. Al weken keek ze uit naar ons bezoek. Ze is 85 jaar en sinds 3 jaar zo goed als bedlegerig.